top of page

TOKAT GÖKMEDRESE, DANİŞMENTLİ MEDRESESİ VE KİTABESİZ TÜRBE RESTORASYONU

gökmedrese-1.jpg

     1277 senesinde Muineddin Pervane tarafından Darüşşifa olarak inşa edilmiş olan Gök Medrese, Osmanlılar zamanında 18. yüzyıla kadar medrese, bimarhane ve bir odası türbe, daha sonraları şifahane, göçmen barınağı ve uzun yıllar müze olarak işlevini sürdürmüştür. Medresenin iç avluya bakan yüzlerinin tamamının turkuaz (gök mavisi) ağırlıklı çinilerle süslü olması nedeniyle Gökmedrese adıyla bilinir.

 

     Gökmedrese’nin kuzeyinde yer alan Danişmentli Medresesi, 12. yüzyılda inşa edilmiştir. İki eyvanlı asimetrik plana sahiptir. Zaviyenin güney kanadı Gökmedrese’nin kuzey kanadının bir bölümünü oluşturmaktadır. Bir başka deyişle bu bölüm iki yapının ortak alanıdır. Tokat’taki ilk medreselerdendir.

 

     Kitabesiz Türbe, Danişmentli Medresesi’nin kuzeybatı köşesinde ve yapıya bitişik inşa edilmiştir. Kitabesi yoktur. Mimari yapısından 15. yüzyıl Osmanlı Türbesi olduğu anlaşılmaktadır.

 

     2020 yılı Aralık ayında restorasyon çalışmalarına başlanılmıştır.

bottom of page