top of page

POLİTİKALARIMIZ

GUNES.png

​1. Kalite Politikamız

​      Ulusal alanda tüm ekonomik ve teknolojik gelişmeleri takip ederek en yeni yönetim, üretim ve hizmet tekniklerini şirketimiz bünyesine adapte ederek hizmet ve üretimin kalitesini yükseltmek, tüm personelinde yüksek kalite bilincini yaratmak, eğitimlerle  bilgi ve becerilerini artırmak, takım çalışması prensibini benimsetmek ve böylece sürekli gelişim faaliyetlerine katkıda bulunmalarını sağlamak, şirketimizde kurulan kalite yönetim sisteminin etkili olarak uygulanmasını ve sürekli gelişimi sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmak,

     Yukarıda belirtilen prensipler çerçevesinde; çalışanların mutluluğu, müşterilerin  memnuniyeti, şirketin sektörde lider kılınması, sosyal çevreye duyarlı olarak kaliteli üretim ve hizmet sağlanması şirket kalite politikamızın esasını oluşturmaktadır.

 

2. Çevre Politikamız

​      Tüm personelimiz ve alt yüklenicilerimiz için gerekli eğitim olanaklarını sunarak, sisteme bilinçli  katılımlarını sağlamak, gerçekleştirilenprojelerde doğal kaynakları korumak, atık miktarlarını en aza indirmek, toprak, hava, su kirlenmesini önlemek ve geri kazanımı artırmak için gerekli tedbirleri almaya çalışmak, kullanılacak malzeme ve uygulanacak teknoloji seçiminde en güvenli ve çevre ile en uyumlu olanı kullanmaya çalışmaktır.

 

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

​      Şirketimiz, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yasal zorunluluk olarak değil faaliyetlerinin ana başlıklarından biri olarak görmekte ve gerekli tedbirlerin alındığı durumda tüm iş kazası ve meslek hastalıklarının engellenebileceğine inanmaktadır.

     Bu kapsamda, faaliyetlerimiz esnasında mevzuat yükümlülüklerini yerine getirmenin yanı sıra, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamını yaratmak, çalışanlarının sağlık ve güvenlik farkındalığını geliştirmek için sürekli eğitim modelini uygulamak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için çalışmalar yapmak için azami çabayı göstermeyi taahüd ederiz.

     Projelerimizde çalışan personellerimiz, alt yüklenicilerimiz ve tedarikçi firmalar ile stajyerler ve işyerlerimizi ziyaret eden misafirlerimizi sağlık ve güvenlik açısından korumak firmamızın sorumluluğundadır.

     Ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile kanuni ve idari düzenlemelere uymak, bu amacı güden kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyecek tedbirlerin alınması ve güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının tüm çalışanların katılımıyla sağlanması birincil hedefimizdir.

     İş sağlığı ve güvenliği performansımızı sürekli iyileştirerek pozitif iş sağlığı ve güvenliği kültürünün sürdürülebilirliğini sağlamak başlıca amacımızdır.

bottom of page