top of page

HÜSEYİN ŞAH CAMİ RESTORASYONU

huseyin-sah-cami-1.jpg

     Kuzey Makedonya’nın Üsküp Şehri Saray köyünde bulunan Hüseyin Şah Cami ve Türbesi, 1554-68 yılları arasında inşa edilmiştir.

     Avusturyalıların istilâsı sırasında 17. yüzyıl sonlarında Cami harap hale gelmiş, 1915’te Üsküp’ün Bulgar istilâsına uğraması sırasında caminin mihrap ve mahfeli yıkıldığı gibi türbe de tahrip edilmiştir. 1963 Üsküp depreminde zarar gören mâbed, ancak 1977’de Tarihî Eserler Koruma Kurumu’nun hazırlattığı proje uyarınca restore edilmiştir.

     2016 yılında restorasyonuna başlanılan cami, 2018 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır.

bottom of page