top of page

MARDİN KALESİ RESTORASYONU

mardin-kalesi-1.jpg

     Mardin Kalesi, M.S. 300’lü yılların başlarında inşa edilmiştir. İlk zamanlarındaki gibi sağlam olmasa da yapının büyük bir kısmı hala ayaktadır.

     Kartal Yuvası olarak da bilenen Mardin Kalesi; Pers, Roma, Sümer, Babil, Asur, Mitaniler, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Artuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safaviler ve Osmanlılar dönemlerini, kimi zaman zaferleri, kimi hayal kırıklıklarını yaşamış çok önemli bir kaledir.

     2013 yılında restorasyonuna başlanılan kale, 2015 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır.

bottom of page